ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନା


ମୁଁ ତୁମର ଦେବାଳୟ,ମୋ ଅନ୍ତରେ ତୁମର ଅର୍ଚ୍ଚନା

ହେଉଅଛି ଅବିରତ ନାନାଭାବେ ଷୋଡ଼ଶ ସମ୍ଭାରେ

ହୃଦୟର ଯେତେ ପ୍ରୀତି,ଅନୁରାଗ ,ଆଶା କାମନା,

ସକଳ ନୈବେଦ୍ୟ ହୋଇ ଅରପିତ ତୁମଠାରେ

 

ବିନ୍ଦୁଏ କରୁଣା ତବ, କଣିକାଏ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ

ନିବିଡ଼ ପୀରତି ରୂପେ ମୋ ହୃଦୟେ ଆସିବାକୁ ଝରି,

ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମମ, ଆଗୋ ଦେବୀ, ମୁଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ

ତାହାପାଇଁ ମୁଗ୍ଧ ମନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ-ନିବେଦନ କରି

 

ତୁମେ ମୋ ସମାଧି-ପୀଠ, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ୍ତ କବର

ଗାତ୍ରେ ଯା ଖୋଦିତ ଅଛି ପ୍ରଣୟରେ ହୋଇ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ

ବିଳପି ବିଳପି ହେଲା ଅପମୃତ୍ୟୁ;ଅଶାନ୍ତ ଅନ୍ତର

ପ୍ରଣୟେ ନିର୍ବାଣ ଖୋଜି ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପୀଡ଼ିତ

 

ସମାଧି ଦେବାଳୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିନେ ହୋଇଯିବ ଧୂଳି,

ଆମ ପ୍ରେମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ସେତେବେଳେ ଯିବା କିଗୋ ଭୁଲି!
+ -