ଆଖିନାହିଁ, କାନନାହିଁ


କୁଆଡ଼େ ପରା ମୋ ଆଖି,

ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ

ପାରୁନାହିଁ ଦେଖି ମୁଁ ଆକାଶର କାହ୍ନୁରୂପ

ନୀଳକାନ୍ତ କେବେ ମୋର ଶ୍ୟାମ,

ପାରୁନାହିଁ ଦେଖି ମୁଁ ସାଗରରେ ସଂତଋଣ

ଢ଼େଉ ମାନଙ୍କର,

ପାରୁନାହିଁ ଦେଖି ମୁଁ ପଥଚଲା ଲୋକଙ୍କର

ବିବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖରେ ଫୁଟି

ଉଠୁଥିବା ହତାଶିଆ ମନର କାରୁଣ୍ୟ!

 

କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ କାନ,

ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନାହି

ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ ମୋର ଅଗଣାରେ ନୃତ୍ୟରତା

ଝମ୍ଝମ୍ବର୍ଷାର ନୁପୂର,

ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ମଧୂପର ଆଶାବରୀ

ପ୍ରଭାତେ ବାସକସଜ୍ଜା ଫୁଲର ପାଖରେ,

ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବିଳାପ

ଅଫୁରନ୍ତ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟର କୋଳାହଳ ତଳେ

ଆଖି ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ

ମୋ ମୁହଁରେ କଥା ବି ନାହିଁ

ମୋ ବାହାରେ, ମୋ ଭିତରେ

ଶୀତଳତା ସାଇବେରିଆର

ଦୁକୁ ଦୁକୁ ଜଳୁଥିବା ଜୀବନର ଚାରିପଟେ

ବରଫର ଜମାଟ ଜଡ଼ତା

ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ,

ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ,

ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ

ମୋ ଆଖିରେ ଜମିଆସେ ଭାରୀ ନିଦ

ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲମ୍ବା ଏକ ରାତ୍ରି ଥାପୁଡ଼ାଏ
+ -