ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ


ମୋହର ଅନେକ ନାମ

ଅନେକ ଠିକଣା-

ତଥାପି ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ

ସହର ଭିତରେ

ନିଜକୁ ପାଉନି ଖୋଜି, ହୁଏ ବାଟବଣା

ମୁଁ ସତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଅଛି

ବହୁ ଗ୍ରାମ,ସହର,ବଜାର,

ମୁଁ ଆସିଛି ଖୋଜି ଖୋଜି

ବହୁ ବନ ଉପତ୍ୟକା ନଦୀ ସାଗର

ସବୁଠାରେ ମୁଁ ଦେଖିଚି ପଦଚିହ୍ନ ତା

ହୁଏତ ମୋହର-

ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି କେବେ

ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ,

କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଗଲି ସତେ

ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ

ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଠାବ

ପାରିବି ମୁଁ କରି

ଏତେ ଗୁଡ଼େ ନାମ ମୋର,

ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପରିଚୟ ଧରି,

ମୁଁ କେଉଁଠି ହଜିଗଲି

ବଡ଼ କଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଖୋଜିବା,

ତା ଠାରୁ ସହଜ ବରଂ

ହଜିଯିବା ଖାଲି ହଜିଯିବା

 

ଏଇ ଛୋଟ ସହରର

ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଆବୁ ଖାବୁ ଅଣଓସାରିଆ

ରାସ୍ତାଯାକ ପାରିହୋଇ

କେଉଁ ଏକ ଅମୁହାଁ ଗଳିରେ,

ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଭେଟହେବ

ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଛାଇ ଅନ୍ଧାରରେ,

ସେ ମତେ କଢ଼ାଇ ନେବ

ବାଟ ଅତି ପରିଚିତ ପରି

କେବେ ପଛୁ ଧକ୍କାମାରି

ଅବା ମୋର ଅନ୍ଧ ହାତଧରି-

ଗଳିର ଶେଷରେ ଯେଉଁ

ପଚରା ନର୍ଦ୍ଦମା

ତାର ସାତତାଳ ପାଣି

ନଅ ତାଳ ପଙ୍କ

ତାହାରି ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟାଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ,

ସେହି ବାଟେ ବାଟେ ଗଲେ ରାଜାର ଉଆସ

ଜଗିଛି କାଳୀୟ ନାଗ

ଚାରିପଟେ ନିଶି ଦିବସ

ଆଖି ଦୁଇ ଉପାଡ଼ି ସେ 

ନାଗପାଶେ କରିଦେଲେ ପୂଜା

ଛାଡ଼ିଦେବ ପଥ, ତାର

ଅବନତ କରିଦେବ ଫଣା-

ତାହାପରେ ରାଜାଙ୍କର

ଫୁଲର ଅଗଣା

ଫୁଲର କେଶରେ ସଜା

ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ

ମୁଁ ଶୋଇ ରହିଥିବି

ଗହମ ନିଦରେ

ମୁଁ ନିଜକୁ ଉଠାଇବି

ଆଖି ମଳି ମଳି

ନିଦରୁ ମୁଁ ଉଠୁ ଉଠୁ

ଆପଣାକୁ ପକାଇବି ଚିହ୍ନି

ବହୁଦିନ ପରେ ଦେଖା ବନ୍ଧୁଟିଏ ପରି

ଆପଣାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନେ ରଖିବି ମୁଁ ଭିଡ଼

 

କେଉଁଠି ଅମୁହାଁ ଗଳି

ତାହାର ନର୍ଦ୍ଦମା

ଏଇ ଛୋଟ ସହରର-

ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ ଜମା
+ -