ଅରଣ୍ୟ ମନ


ମନ ଅରଣ୍ୟ ଏକ

ଘନ ଘଞ୍ଚ ଗହନ ନିବିଡ଼,

ଅସଂଖ୍ୟ ପାଦପେ ଭରା

ସ୍ତୁପୀକୃତ ଶିଳାମୟ,

ଦିଗେ ଦିଗେ ଗୁଳ୍ମଲତା, କଣ୍ଟକର ଭିଡ଼,

ଘନ ଘଞ୍ଚ ଗହନ ନିବିଡ଼

 

ଗଭୀର ବନଭୂମି

ଛା଼ୟା ଅନ୍ଧକାରେ,

ଦିବାନିଶି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ,

ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ

ତାର ମେଘ ମେଦୁର ଆକାଶେ,

ପଥପ୍ରାନ୍ତ ହୀନ ସେଇ

ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବାପାଇଁ

ମନେଭୟ ଆସେ

 

ମନର ଅରଣ୍ୟର କେଉଁ ଏକ ଶିଖରରୁ

ଝରିଆସେ ଓଷ୍ଠାଧାରେ

ବେଗବତୀ ସ୍ମିତିର ଝରଣା

ବନ କନ୍ୟା ଚପଳ ଚରଣା

ନୟନେ ପ୍ଳାବନ ସୃତି

ବହିଯାଏ ଛଳ ଛଳ

କେତେ ଅଶ୍ରୁନଦୀ,

ଭରିଦିଏ କେଉଁ ଏକ ଦୂର ମହୋଦଧି

 

ଗହନ ଅରଣ୍ୟର

କେଉଁ ଏକ ତିମିରିଳ ଗୁହା- ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ

କରେ ଅଧିବାସ,

ବହୁରୂପୀ ଏକ ପଶୁ

ଘନକୃଷ୍ଣ, ଅତିକାୟ

ହିଂସ୍ର ବର୍ବର

ଆଦିମ ପୁରୁଷ

 

ମନର ଅରଣ୍ୟର

ସେ ଯେ ଏକଛତ୍ର ଅଧିପତି

ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତେ ତା

ପ୍ରତିପଦେ ପରାହତ

ମାନବର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି

 

 

 
+ -